Als therapeute ben ik gebonden aan het beroepsgeheim. Alles wat tussen ons besproken wordt en het dossier dat ik bijhoud, is strikt vertrouwelijk. Er wordt enkel contact opgenomen met of informatie verstrekt aan derden in overleg en met jouw toestemming.

THERAPIE

Therapie is jezelf de kans geven om 
stil te staan bij wat nu om aandacht vraagt. 
Jezelf ontplooien en inzicht krijgen in je eigen denken, voelen, handelen en beleven, om terug of uiteindelijk in je eigen kracht te komen. Uitdagingen en moeilijkheden op 
een nieuwe manier leren aanpakken door je eigen creativiteit en intuïtie te gebruiken.
Deze bewustwording brengt veranderingen teweeg in je dagelijks leven.
Therapie is je veilig voelen bij iemand die je verhaal volgt, zonder enig oordeel en met open aandacht. Jij staat - als mens met je eigen unieke gevoelens, waarden, normen, wensen en mogelijkheden - centraal. 
Je krijgt individuele begeleiding, waarbij je kennis en vaardigheden worden gestimuleerd, om zo terug de juiste richting op je levensweg te vinden of een nieuw begin aan je leven te geven.
 
Moge ik de moed hebben 
om te veranderen
wat ik kan,
de sereniteit om te accepteren 
wat ik niet kan veranderen.
En de wijsheid om het verschil te kennen 
tussen beide.
 
- Franciscus Van Assisi -

INTAKE

Dit eerste gesprek is bedoeld ter oriëntatie en duurt vaak iets langer dan een uur. We maken kennis en jouw vraag of probleem wordt in het kort besproken. Er kan een inschatting gemaakt worden omtrent de problematiek en jouw verwachting ten aanzien van de therapie. Indien nodig kan hierbij ook een doorverwijzing plaatsvinden naar een andere hulpverlener of specialist.

VOLGENDE SESSIES

Een sessie duurt één uur.
 
De vierjarige opleiding tot therapeute leerde me gebruik maken van verschillende psychologische theorieën, invalshoeken en methoden. Alles met het doel aan te sluiten bij de cliënt. 
Jij bent de enige persoon om te bepalen welke hulp of werkwijze voor jou het beste is. 
Ik werk vooral met gesprekstherapie en met wat er is. Door kennis en levenservaring aan elkaar te koppelen, kan ik je steunen en sturen, maar uiteindelijk komt de kracht en keuze vooral vanuit jezelf. 
Die innerlijke reis is boeiend en creatief en blijft je uitnodigen om nieuwe paden te ontdekken.
Andere therapievormen kunnen je hierin sterker maken: mindfulness en aandachtstraining, meditatie en visualisatie, creatieve opdrachten, ontspanningsoefeningen, verhalen, dromen en symbolen, ...