OVER MEZELF

Ik ben Ria, geboren in 1961, gelukkig gehuwd en fiere moeder 
van een dochter en zoon.
 
Mijn oprechte belangstelling om 
met mensen te werken, toont zich in mijn loopbaan: 
25 jaar vroedvrouw, 
3 jaar verpleegkundige, 
psychotherapeute sinds 2007, mindfulnesstrainer sinds 2011.
 
Gelukkig zijn, had ik in 2001 opnieuw 
te leren, met vallen en opstaan… 
Ik ging in therapie.
Wat eerst een worsteling en strijd leek, werd geleidelijk aan een uitdaging. 
Ik stond voor een ontdekkingstocht en wou ervoor gaan, op zoek naar 
een hoger doel in mijn leven en 
met het besef dat ik de enige was 
die hierover de leiding kon hebben.
De 'vlinder' werd mijn symbool, 
een prachtig gelukssymbool. 
De onsterfelijke ziel die wordt geboren uit het tijdelijke lichaam van de rups. In het Grieks betekent 'psyche' zowel vlinder 
als ziel. Een beestje dat vliegt naar 
een hogere werkelijkheid. 

MIJN VISIE

Jezelf beter leren kennen, om zo 
beter met de ander en het andere 
te kunnen samenleven. Je bent 
een wezenlijk onderdeel van 
de stuwende kracht die de wereld 
doet draaien, die mensen maakt tot wat ze zijn – in voortdurende ‘wording’ - 
soms nog wankel, gekwetst, zoekend, twijfelend, … en juist daardoor 
nog vatbaar voor verandering en transformatie.
Het nodige bewustzijn opbouwen en jezelf overstijgen, om op een bezielde en respectvolle manier bij te dragen aan wat nodig is om te kunnen groeien naar een grotere samenhang. Zelfkennis en bewustzijn leiden immers tot meer mildheid, rechtvaardigheid en vriendelijkheid ten opzichte van alles wat leeft. En dat hebben wij en onze wereld zo nodig!
 
Ik geloof dat mijn eigen groei hierbij 
mijn meest krachtige en bepalende hulpbron is. Vanuit die visie kies ik resoluut om me verder te verdiepen 
in mijn werk als therapeute, via persoonlijke ontwikkeling en door opleidingen te volgen, om zo stap voor stap mijn aanpak te verfijnen. 

OPLEIDINGEN

* Verpleegkundige en vroedvrouw, 
1979 - 1983, Sint-Geertruid.

* Psychotherapeute, 2003 - 2007, 
Instituut voor Integrale Multidimensionele Psychologie.
* Mindfulnesstrainer, 2009 - 2010, Instituut voor Aandacht en Mindfulness.

* Begeleiden van verwerking van verschillende vormen van seksueel misbruik, 2010-2011, 
Educatieve Academie.
* Gelukkig leven met ziekte en pijn, 
2013 - 2014, Breathworks.
* Omgaan met Borderline, 2014 - 2015,
 Similes. 

* Leven met een neurostimulator, 2015, Multidisciplinair Pijncentrum AZ Nikolaas.
* Kindertherapie, 2016 - 2017, Educatieve Academie.
* Voice Dialogue Facilitator Opleiding Deel I en II, 2017-2018, Voice Dialogue Instituut.
* Zandspeltherapie, 2017-2018, 
Educatieve Academie.


 
Beroepsverenigingen waarvan ik lid ben
* Vlaamse Vereniging voor Integratieve Psychologie.
* Vlaamse Vereniging voor Coaches.